CCTV-camera’s zijn overal. We zijn er aan gewend geraakt en omdat ze altijd in onopvallende plaatsen zijn geïnstalleerd, of in ieder geval niet rechtstreeks in onze zichtlijn, zien we ze over het hoofd. De kunstenaar verkent de bewakingscamera effectief van onder en de schaduwen vormden een vliegende vogel. Een camera, vrij als een vogel, Rurel betekent dan ook valk.

Turel is een symbool uit de Hongaarse mythologie, die de zwervende Hongaren naar hun eigen land leidt. In de afgelopen tijd Turul is uitgegroeid tot een teken van de radicale nationalisten.

De lichtinstallatie werd 4 jaar geleden gemaakt in 2012 en inmiddels met de dag politieker geladen, door de spanningen tussen Hongarije en de Europese Unie, het beperken van de vrijheid van de pers en de afscherming van grenzen.