De expositie Globale is een grote overzichtsexpostie in het ZKM te Karlsruhe. In februari 2016 heeft labcoördinator Michiel Koelink samen met Ans Hom en Jan Derk van den Berg, beide docent aan de Breitner Academie en actief betrokken bij technologyLab_, een bezoek gebracht aan deze expositie.  

Globalisatie en digitalisatie veranderen in toenemende mate de wereld om ons heen en vormen hiermee de belangrijkste voorwaarden voor ons heden en onze toekomst. Het nieuwe kunst-format, de GLOBALE – An Art Event – snijdt de culturele effecten van globalisering en digitalisering aan.

Voor een lange tijd werden kunst, filosofie en religie beschouwd als de dominante, maar rivaliserende systemen waarmee de wereld kan worden uitgelegd. Maar in de moderne tijd zijn natuurwetenschappen, techniek en politiek toegevoegd als referentie-systemen. Ze interpreteren de wereld niet alleen. Ze hebben ook een nieuwe cultuur gecreëerd, waarmee ze de wereld veranderen.