Onderzoek

ArtechLAB Amsterdam initieert en neemt deel aan (bestaand) onderzoek naar het ontwikkelen en implementeren van onderwijs waarin kunst, wetenschap en technologie gecombineerd worden. Doel van deze onderzoeken is het ontwikkelen van tool-kits die het onderwijs concrete handvatten biedt om de lespraktijk te vernieuwen.

Transdisciplinaire ontwerplabs
Een ontwerponderzoek naar lesmateriaal op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie
Geschreven door Talita Groenendijk en geschreven door Emiel Heijnen.

In dit onderzoeksproject wordt op zoek gegaan naar nieuwe manieren om betekenisvol lesmateriaal te maken op het snijvlak van technologie, wetenschap en kunst. Het lesmateriaal is gericht op het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken voor leerlingen in het voorgezet onderwijs. Het beoogde lesmateriaal is transdisciplinair: dat wil zeggen dat expertises uit verschillende vakgebieden zodanig met elkaar verweven moeten worden dat er sprake is van een diepe integratie van kennis en vaardigheden (Marshall, 2014). Om dit lesmateriaal te ontwikkelen wordt een team samengesteld met docenten (kunstvakken en b├Ętavakken), kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers. In de ontwerplabs ontwikkelen de deelnemers lesmateriaal dat later ge├»mplementeerd wordt op de deelnemende VO-scholen. Empirisch onderzoek richt zich op de processen in de labs en het ontworpen lesmateriaal.