Over ArtechLAB

ArtechLAB Amsterdam is een onderzoekslab waarin kunsteducatie en kunstenaars zich laten inspireren door wetenschap en technologie.

De missie van ArtechLAB Amsterdam is onderwijs te ontwikkelen, waarbij kunst die zich op het snijvlak bevindt van kunst, wetenschap en technologie een plek krijgt in het onderwijscurriculum. Interdisciplinariteit en vakoverstijging spelen een belangrijke rol in de vorming van kennis en theorie, waarmee wij een impuls geven aan authentiek onderwijs en een vruchtbaar innovatieklimaat.

ArtechLAB Amsterdam vormt een nationaal en internationaal netwerk waar kunst, wetenschap en technologie elkaar kunnen vinden. Wij zijn op zoek naar concrete vraagstukken en verwachtingen vanuit de wetenschap, technologie en de maatschappij over de rol van kunsteducatie in de 21ste eeuw. Verworven kennis wordt inzichtelijk gemaakt in de vorm van toolkits en teruggegeven aan professionals in het werkveld van het onderwijs, de wetenschap en de technologie.

ArtechLAB is een samenwerking van de Breitner Academie met andere faculteiten van de AHK, ACIN, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

Labco├Ârdinator

Projectmedewerkers Leerlingen

Projectmedewerkers Docenten

Projectmedewerkers Breitner Academie