Voor studenten

De Breitner Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) leidt innovators op: inspirerende docenten beeldende kunst en vormgeving die anderen kunst leren maken, ervaren en begrijpen. Binnen het brede curriculum van de Breitner Academie is kunst, wetenschap en technologie in educatie één van de speerpunten. Het is terug te vinden in de voltijd- een deeltijdopleidingen en in het nascholingsprogramma.

In de voltijdopleiding van de Breitner Academie
ArtechLAB organiseert technologyLab, een vak van acht dagen in het eerste en tweede jaar van de voltijdopleiding van de Breitner Academie. Om actuele ontwikkelingen op het gebied van bètawetenschappen en technologie de academie binnen te halen, worden workshops gegeven door gastdocenten die actief zijn in kunst of design en vanuit hun fascinaties een blik op de toekomst werpen. Naast de praktijkworkshops wordt er door studenten onderzocht hoe de nieuw opgedane kennis in het kunstonderwijs kan worden toegepast en werken ze in een team aan een educatief product voor de toekomst.

In de deeltijdopleiding van de Breitner Academie
Eén keer per jaar organiseren docenten vakdidactiek , kunst- en cultuurgeschiedenis en CKV van de Breitner Academie in samenwerking met ArtechLAB een technologyLab_ dag. Tijdens deze dag krijgen studenten theoretisch input, werken ze aan beeldende opdrachten en onderzoeken ze toepassingen van nieuwe technieken, thema’s en onderwijsconcepten in hun beroepspraktijken.

Nascholing
Het ArtechLAB biedt samen met de Breitner Academie (AHK) nascholingen aan. Tijdens de nascholingen leren docenten en workshopaanbieders het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsmateriaal in de context van kunst, technologie en wetenschap. Zij verdiepen zich in actuele kunst die een sterke focus heeft op wetenschap en technologie, waarmee een basis ontstaat om duurzame samenwerkingen tussen de bèta- en techniekvakken en hun kunstonderwijs te laten ontstaan. Kijk voor het actuele nascholingsaanbod op de website van de Breitner Academie.